Trgovačko društvo MRNJAVAC d.o.o. započelo je provedbu projekta „Digitalna transformacija poduzeća Mrnjavac d.o.o.“ Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Kratki opis projekta: Projekt „Digitalna transformacija poduzeća Mrnjavac d.o.o.“ adresira problem razine digitalne spremnosti poslovanja. Opći cilj koji će se postići projektom je ojačati konkurentnost i produktivnost poduzeća Mrnjavac d.o.o. digitalnom transformacijom poslovanja. Ciljne skupine obuhvaćene projektnim aktivnostima su zaposlenici i dobavljači poduzeća te lokalno i šire stanovništvo (HR, EU). Ključan rezultat projekta je unaprjeđenje poslovnih procesa kroz uvođenje novih IT rješenja u poslovanje, te nadogradnjom postojećih, a koji će doprinijeti jačanju tržišne pozicije i povećanju konkurentnosti Mrnjavac d.o.o.

Korisnik projekta: Mrnjavac d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 87.195,88 €
Ukupno prihvatljivi izdaci: 69.756,70 €
EU sufinanciranje projekta: 38.366,18 €

Razdoblje provedbe projekta odvija se u vremenskom periodu od (15.08.2022. - 15.08.2024.) odnosno 24 mjeseca.

Contact person for more information: Mrnjavac Gabrijel, gabrijel@mrnjavac.hr.

Kontakt osoba za više informacija: Mrnjavac Gabrijel, gabrijel@mrnjavac.hr . „Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

hrCroatian